hero background

Νομικές συμβουλές

Εγχώριες Οικονομικές Διαφορές Αθλητών – ΤΑΑ (Σωματείων)

  • Μπορείτε να βρείτε εδώ, τις διατάξεις που διέπουν την λειτουργία των Επιτροπών Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών (Άρθρο 95, ν.2725/99)
  • Άρθρο 19 ( Κανονισμού Σχέσεων Αθλητών-ΤΑΑ του Άρθρου 87, ν.2725/99)

Επίλυση οικονομικών διαφορών

  • Οι οικονομικές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των TAΑ και των πετοσφαιριστών επιλύονται από την Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΣΑΠ σε πρώτο βαθμό και της EOΠE σε δεύτερο που αποφασίζουν σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη διαδικασία λύσης συμβολαίων. Σε περιπτώσεις προσφυγών για επιδίκαση οποιουδήποτε ποσού δεν απαιτείται καταβολή δικαστικού ενσήμου.
  • Είναι απαράδεκτη η ένσταση συμψηφισμού απαιτήσεων του προσφεύγοντος πετοσφαιριστή με παροχές που από ελευθεριότητα ή άλλη νόμιμη αιτία του έχουν αποδοθεί καθώς και με απαιτήσεις μη ορισμένες, για τις οποίες απαιτείται απόφαση πολιτικού δικαστηρίου. H ένσταση συμψηφισμού λόγω παρακράτησης φόρου ή άλλης εισφοράς βαρύνουσας τον πετοσφαιριστή γίνεται δεκτή μόνο εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως η σχετική καταβολή. Απαγορεύεται επίσης η εμμάρτυρη απόδειξη περί αλλαγής των όρων της σύμβασης και ιδιαίτερα περί μεταθέσεως της δήλης ημέρας καταβολής των οφειλόμενων προς τον πετοσφαιριστή παροχών.
  • Tα χρηματικά ποσά που επιδικάζονται τελεσίδικα από την EEOΔΑΠ στους πετοσφαιριστές πρέπει να καταβάλλονται από το υπόχρεο TAΑ μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. Απράκτου παρερχομένης αυτής της προθεσμίας, η ΕΣΑΠ υποχρεούται στην πληρωμή των ποσών μέσα σε 10 ημέρες σε βάρος του υπόχρεου TAΑ, από την εγγύηση που έχει κατατεθεί από το σωματείο − TAΑ, εφόσον αυτό προβλέπεται στο σχετικό κανονισμό της ΕΣΑΠ ή από το κεφάλαιο που έχει διαμορφωθεί προς αυτό το σκοπό με την καταβολή ποσών σε σχετικό ταμείο της ΕΣΑΠ (Ταμείο Εγγυοδοσίας).
  • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί η εγγύηση κατά την προηγούμενη παράγραφο, η τελεσίδικη απόφαση της E.E.O.Δ.A.Π. εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, πλέον των λοιπών προβλέψεων του ν. 2725/1999, όπως ισχύει.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω νομική συμβουλή ή απορία επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

Μπορείτε να βρείτε όλα τα σχετικά αρχεία εδώ.